Bydgoszcz

Bydgoszcz

Bydgoszcz
Stary Rynek
85-105 Bydgoszcz
tel.: 52 340 45 50
Opis: 

Bydgoszcz to miasto o wyjątkowo bogatej, wielokulturowej i niezwykle burzliwej historii. Początkowo drewniano-ziemny gród strzegący przeprawy przez rzekę Brdę, dziś nowoczesne i dynamicznie rozwijające się miasto liczące ok. 360 tys. mieszkańców. Na przestrzeni wieków gród nad Brdą przeżywał zarówno chwile chwały i szybkiego wzrostu (przełom XIX i XX w.), jak i upadku (początek XVIII w.), jednak miasto zawsze potrafiło odbudować się po kolejnych spustoszeniach, wykorzystując swój potencjał – korzystne położenie na skrzyżowaniu szlaków lądowych i wodnych.

Choć pierwsza pisemna wzmianka o grodzie nad Brdą pojawia się dopiero w 1238 r., a prawa miejskie Bydgoszcz otrzymała z rąk Kazimierza Wielkiego 19 kwietnia 1346 r., to gród warowny istniał na terenie obecnej Bydgoszczy już w XI w. Kolejne stulecia po lokacji miasta, szczególnie wiek XV i XVI, to okres dynamicznego rozwoju. W tym czasie Bydgoszcz staje się jednym z największych miast Rzeczypospolitej. Lata 1655-1657, a także początek XVIII w., przynoszą z kolei największą katastrofę w historii miasta. Bydgoszcz zostaje niemal doszczętnie zniszczona na skutek najazdu Szwedów na Polskę (tzw. potop szwedzki). Miasto traci bezpowrotnie wiele ze swoich najstarszych zabytków, przede wszystkim zniszczony zostaje potężny zamek wzniesiony przez Kazimierza Wielkiego. W 1772 r., na skutek I rozbioru Polski, Bydgoszcz zostaje włączona do Prus. Prusacy ‘inwestują’ w miasto ogromne fundusze. W latach 1773-1774, z rozkazu króla Prus Fryderyka II Wielkiego, zbudowany zostaje Kanał Bydgoski. W roku 1851 Bydgoszcz otrzymuje połączenie kolejowe z Berlinem, w 1896 r. na ulice Bydgoszczy wyjeżdżają tramwaje elektryczne. W mieście powstaje wówczas wiele wspaniałych budynków użyteczności publicznej. Wszystko to przekłada się na okres intensywnego rozwoju miasta, którego liczba mieszkańców na początku XX w. dochodzi do 100 tys.

 

Mapa: