Europejskie Dni Dziedzictwa

Europejskie Dni Dziedzictwa

Opis: 

Toruń wszedł na Listę Dziedzictwa UNESCO w roku 1997, ale w Europejskich Dniach Dziedzictwa bierze udział już od roku 1994. Idea tego festiwalu zakłada celebrację dziedzictwa kulturowego, architektury i historii – z tej okazji miasto otwiera drzwi do niedostępnych na co dzień miejsc jak podziemia lub zakątki Ratusza. Odbywa się również wiele warsztatów, koncertów i tras tematycznych tropami toruńskich tajemnic.

Miesiąc wydarzenia: wrzesień

Organizator: Oddział Terenowy Narodowego Instytutu Dziedzictwa Narodowego w Toruniu