Grudziądz

Grudziądz

Grudziądz 86-300 Grudziądz
tel.: 56 461 23 18
Opis: 

Grudziądz to stutysięczne miasto położone na prawym brzegu Wisły, w północnej części województwa kujawsko-pomorskiego. Miasto stanowi naturalną „bramę” do Borów Tucholskich, ziemi chełmińskiej i Pojezierza Iławskiego. Z Torunia do Grudziądza dojedziemy drogą krajową nr 91, autostradą A1 lub bezpośrednim pociągiem.
Najstarszymi zabytkami Grudziądza i jednocześnie pierwszymi murowanymi budowlami są gmachy wzniesione podczas panowania krzyżackiego: ruiny zamku, bazyliki pw. św. Mikołaja oraz mury miejskie z Bramą Wodną. Schyłek średniowiecza pozostawił charakterystyczny ciąg monumentalnych spichrzy, tworzących unikalną nadwiślańską panoramę.
Konflikty zbrojne ze Szwedami pozbawiły miasto wszelkich zabytków okresu renesansu, jednak silny nurt kontrreformacyjny przełomu XVII i XVIII wieku pozostawił w Grudziądzu trzy piękne barokowe założenia klasztorne: benedyktynek, reformatów oraz jezuitów, które możemy podziwiać do dziś.
Rozbiory Polski, przejęcie administracji miejskiej oraz spodziewana wojna z Rosją spowodowały, że król Prus Fryderyk II podjął decyzję o budowie w Grudziądzu cytadeli. W krótkim czasie powstała nowoczesna i największa twierdza w Polsce, z 5 bastionami, 4 rawelinami i ciągiem 32 kilometrów podziemnych chodników komunikacyjnych i przeciwminowych. Szybki rozwój sztuki wojennej oraz budowa przeprawy mostowej przez Wisłę spowodowały, że u schyłku XIX wieku zaszła konieczność rozbudowy twierdzy o nowe dzieła. Powstały wtedy forty Małej i Wielkiej Księżej Góry, Fort Nowa Wieś, Parski, Tarpno, Dąb, Gać, Lasek Miejski i Strzemięcin. Tak znaczna rozbudowa systemu fortyfikacji miasta zemściła się na Grudziądzu w czasie walk wyzwoleńczych zimą 1945 roku.
Dziś, oprócz dobrze zachowanych gotyckich zabytków i barokowych klasztorów, turyści mogą zwiedzać niemal wszystkie forty, a w „dni otwarte” (3 maja oraz 11 listopada) oraz w każdą sobotę od maja do września - także cytadelę, która pozostaje w rękach wojska. Grupy zorganizowane mogą zwiedzać tę twierdzę także w pozostałe dni roku.
Przy okazji pobytu w Grudziądzu trzeba odwiedzić jedyną w Europie tężnię zamkniętą w piramidzie. Dzięki zamkniętemu obiegowi powietrza stężenie ważnych dla zdrowia pierwiastków jest tak duże, że – jak oceniają specjaliści balneologii – godzina inhalacji w piramidzie równa jest całodziennej absorbcji jodu nad morzem. Solankę wykorzystuje się także w basenach rekreacyjnych.
Atrakcją dla rodzin z dziećmi jest Mega Park – rodzinny park rozrywki położony nad Jeziorem Rudnickim. W skład Mega Parku wchodzą: Kraina Bajek, Park Jurajski, Kraina Flinstonów, zoo, safari, jednak największe wrażenie na najmłodszych wywrze z pewnością miasteczko Kansas City. To miasteczko rodem z dzikiego Zachodu, w którym dzieci biorą żywy udział w spektaklach.

Więcej informacji o atrakcjach Grudziądza na www.it.gdz.pl

Mapa: