Toruńskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora

Toruńskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora

Opis: 

Trzydniowy festiwal w formie przeglądu polskich monodramów, które prezentowane były na europejskich imprezach o podobnej tematyce. 

Miesiąc wydarzenia: listopad

Organizator: Teatr Baj Pomorski