Zamek w Golubiu-Dobrzyniu

Zamek w Golubiu-Dobrzyniu

Zamek w Golubiu-Dobrzyniu
Zamek w Golubiu-Dobrzyniu
PTTK
87-400 Golub-Dobrzyń
tel.: 56 683 24 66
Cena wstępu: 
bilet normalny
12,00 zł
bilet ulgowy
10,00 zł / 5,00 zł
Opis: 

Malowniczo usytuowany na nadrzecznym wzgórzu zamek w Golubiu-Dobrzyniu zaczęli wznosić krzyżacy po 1293r., a ceglana warownia początkowo była zarówno siedzibą komtura jak i twierdzą strzegącą granicy pomiędzy państwem krzyżackim a Polską. Zapewniała także bezpieczeństwo rzecznej przeprawy przez Drwęcę. Z czasem zamek utracił swe militarne znaczenie. W XVII w. był on siedzibą królewny Anny Wazówny, która przekształciła go w renesansową rezydencję.

Dziś zamek jest miejscem rozgrywania popularnych turniejów rycerskich, a najsłynniejszy odbywa się co roku w lipcu. Odbywają się tutaj również konkursy krasomówcze oraz bale sylwestrowe, na których ukazuje się duch Anny Wazówny. Zamek obecnie udostępniony jest dla ruchu turystycznego. Spacer rozpoczyna się na otoczonym krużgankiem dziedzińcu i dalej wiedzie przez przestronne piwnice, pełniące niegdyś funkcje spiżarni. W jednej z sal na parterze prezentowana jest wystawa etnograficzna z eksponatami z okolic Golubia-Dobrzynia. W dalszej kolejności ogląda się komorę paleniskową, za pomocą której ogrzewano pomieszczenia zamkowe. Stąd przechodzi się do pomieszczenia służącego niegdyś rzekomo za izbę tortur.

Z dziedzińca na wyższe piętra prowadzą tzw. końskie schody, którymi rycerze wjeżdżali konno prosto do komnat. Do zwiedzania udostępniona jest także izba pokutnicza, loch głodowy, refektarz, kaplica oraz kapitularz. Zamkowe muzeum czynne jest codziennie - zwiedzanie odbywa się w towarzystwie miejscowego przewodnika. Na zamku znajdują się także miejsca noclegowe oraz restauracja.

Nieduża odległość od Torunia (około 40 km) sprawia, że łatwo tu dotrzeć własnym samochodem, a nawet rowerem. Wygodny dojazd z Torunia zapewniają również liczne połączenia autobusowe.

Mapa: