Parkowanie

Parkowanie

W soboty, niedziele i święta parkowanie samochodu na obszarze Strefy jest bezpłatne przez cały dzień.

Warto wiedzieć, że znalezienie wolnego miejsca parkingowego w obrębie centrum Torunia, w pewnych godzinach, może być bardzo trudne. Ponadto część ulic na toruńskiej Starówce wyłączona jest z ruchu kołowego, a na niektóre wjazd jest możliwy jedynie dla samochodów mieszkańców oraz pojazdów dowożących towar. Należy także zwracać baczną uwagę na liczne na Starym Mieście znaki zakazu wjazdu i zakazu postoju.

CAŁY OBSZAR TORUŃSKIEGO ZESPOŁU STAROMIEJSKIEGO ZOSTAŁ PRZEKSZTAŁCONY W STREFĘ ZAMIESZKANIA. W ZWIĄZKU Z TYM NALEŻY PAMIĘTAĆ O NASTĘPUJĄCYCH ZASADACH:

1. Parkowanie jest dostępne jedynie w wyznaczonych miejscach, nie wolno stawać tam gdzie nie ma wymalowanych znaków na powierzchni ulicy;

2. Na całej starówce piesi mają pierwszeństwo przez pojazdami (w każdym miejscu!);

3. Maksymalna prędkość pojazdów jest ograniczona do 20 km/h.

Strefa zamieszkania - pobierz ulotkę >>
Strefa zamieszkania - pobierz film >>

Zachęcamy do parkowania na licznych parkingach znajdujących się w bezpośredniej bliskości starówki. Zapewniamy, że krótki spacer, pozwoli na rozprostowanie kości po podróży. Bardzo często czas poświęcony na szukanie wolnego miejsca parkingowego na wąskich uliczkach starego Miasta, może okazać się zbyt długi dla zniecierpliwionych małych podróżników.

 

Strefa płatnego parkowania
Centrum Torunia, a zatem i zabytkowe Stare Miasto, objęte jest Strefą Płatnego Parkowania podzieloną na dwie Podstrefy (A i B). Podstrefa A obejmuje obszar toruńskiej Starówki natomiast Podstrefa B ulice przyległe i sąsiadujące ze Starym Miastem.

Mapa Strefy Płatnego Parkowania >>

Wyznaczone na terenie Strefy miejsca do parkowania są niestrzeżone. Parkowanie jest płatne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 18:00. W soboty, niedziele i święta parkowanie jest bezpłatne. Opłatę należy uiścić w parkometrze za z góry określony czas, a potwierdzający opłatę wydruk umieścić wewnątrz pojazdu za przednią szybą.

Opłata dodatkowa
Należy pamiętać, by wnieść kolejną opłatę, jeżeli parkujemy dłużej niż początkowo planowaliśmy. W innym bowiem przypadku narażamy się na opłatę dodatkową, którą należy uiścić w kasie Miejskiego Zarządu Dróg przy ul. Wały gen. Sikorskiego 21/23. Warto także wiedzieć, że bilet parkingowy wykupiony w jednym miejscu Podstrefy można wykorzystać w innym, w ramach opłaconego już czasu parkowania.

Wysokość opłat parkingowych
Koszt parkowania w Strefie Płatnego Parkowania uzależniony jest od czasu parkowania i Podstrefy. W Podstrefie A opłata wynosi od 1,20 zł za pierwsze pół godziny do 4,30 zł za godzinę, natomiast w podstrefie B waha się między 0,60 zł za pierwsze pół godziny do 2,10 zł za godzinę. Opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłat za parkowanie w Strefie to min. 30,00 zł.

 

Zaparkuj autokar w zajezdni!

tel.: 56 612 18 05

Usytuowany w obrębie starówki, dla tych którzy chcą jak najmniej chodzić.

Parking położony w obrębie starówki, idealne miejsce na pozostawienie samochodu i ... można ruszać na spacer. Polecamy to miejsce.

W pobliżu kompleksu staromiejskiego stworzono kilka punktów postojowych dla autobusów i autokarów.

Strony