Festiwale i imprezy

Festiwale i imprezy

Ogromnie popularny festiwal, na którym na terenie Starówki przez okrągły tydzień można oglądać kilkanaście międzynarodowych instalacji i uczestniczyć w wydarzeniach o wspó

Toruń wszedł na Listę Dziedzictwa UNESCO w roku 1997, ale w Europejskich Dniach Dziedzictwa bierze udział już od roku 1994.

W pełni sezonu turystycznego Toruń świętuje pod ogólną nazwą Dni Torunia – trwa to cały ostatni tydzień czerwca!

Festiwal, który angażuje ogromną ilość instytucji i ma szeroki zasięg – w jego ramach odbywa się ok.

Integracja europejska i promowanie kultury krajów bałtyckich to główne zamysły „Probaltici”.

Strony