Zabytki

Zabytki

Dwór Mieszczański

Budynek ten pochodzi z roku 1489. Był on wzniesiony na potrzeby patrycjuszowskiego Bractwa św. Jerzego jako jego letnia rezydencja.

Dwór Mieszczański
Podmurna
87-100 Toruń
tel.: Tel.: 56 655 50
tmpt [at] tmpt.torun.pl

Drugi z toruńskich rynków - główny plac Nowego Miasta - dawnej, rzemieślniczej części Torunia. Od 1264 r. aż do 1454 r.

Rynek Nowomiejski
Rynek Nowomiejski
87-100 Toruń
Kościół św. Katarzyny

Kościół garnizonowy został zbudowany w latach 1894-97. Pierwotnie służył żołnierzom wyznania protestanckiego stacjonującym w twierdzy Toruń.

Kościół św. Katarzyny
Szpitalna 1
87-100 Toruń

Kościół zbudowany został w latach 1902-1904 na terenie zasypanej fosy miejskiej przy obecnych Wałach gen. Sikorskiego.

Kościół św. Szczepana
Wały gen. Sikorskiego 14
87-100 Toruń

Cerkiew mieści się w zaadaptowanym drewnianym budynku dawnego kościoła ewangelicko-luterańskiego, wybudowanym w 1888.

Cerkiew św. Mikołaja
Podgórna 69
87-100 Toruń

Strony