Uwaga - utrudnienia w ruchu

Uwaga - utrudnienia w ruchu

8 maja 2019 roku rozpoczną się prace budowlane w rejonie Placu Rapackiego.  W związku z tym informujemy o utrudnieniach w ruchu w obrębie centrum miasta na poszczególnych etapach remontu.

 

Etap I: maj – lipiec 2019 r.

Pierwszy etap prac budowlanych będzie wiązał się z zamknięciem dla ruchu samochodowego ulic Chopina i Wały gen. Sikorskiego. Termin: maj – lipiec 2019 r.

Na  Wałach gen. Sikorskiego na odcinku od pl. Artylerii Polskiej do pl. Teatralnego ruch w początkowej fazie będzie obywał się po południowej jezdni (przejazd będzie możliwy tylko dla pojazdów transportu zbiorowego, TAXI i służb miejskich). Następnie, po wykonaniu jezdni północnej oraz torowiska, ruch kołowy zostanie poprowadzony jezdnią północną na tych samych zasadach co wcześniej ruch prowadzony jezdnią południową.

Zalecany objazd ze wschodu na most Piłsudskiego ulicami: z Warszawskiej w Dobrzyńską 
i dalej do ronda Pokoju Toruńskiego, ulicą Przy Kaszowniku przez pl. bpa Chrapka, dalej ulicami: Przy Kaszowniku, Odrodzenia, Czerwona Droga do pl. Niepodległości, al. św. Jana Pawła II na most im. J. Piłsudskiego.

W tym czasie ruch samochodowy w ul. Chopina na odcinku od al. 500-lecia Torunia do al. św. Jana Pawła II odbywać się będzie po jezdni. Następnie, po usunięciu kolizji z sieciami podziemnymi ruch kołowy zostanie przełożony na specjalnie przygotowane do tego celu  torowisko. Jednocześnie zapewniony zostanie dojazd ulicą Chopina od ul. Bydgoskiej do ul. Fredry. Przejazd przez skrzyżowanie ul. Chopina i al. 500-lecia Torunia dla tej relacji będzie niemożliwy, obowiązuje objazd ul. Bydgoską, al. 500-lecia Torunia i dalej w prawo w ul. Chopina.

Zmiany w organizacji ruchu obrazują poniższe schematy. 

Etap I (ul. Wały gen. Sikorskiego):

 

Etap I (ul. Chopina):

 

Etap II: sierpień 2019 – lipiec 2020 r.

Po udrożnieniu ulic Chopina i Wały gen. Sikorskiego, w terminie od sierpnia 2019 do lipca 2020 r., prace przeniosą się na al. św. Jana Pawła II, przy czym ten etap budowy będzie podzielony na dwa podetapy, tj. podetap 1 - kiedy ruch samochodowy będzie odbywał się po jezdni wschodniej oraz podetap 2 - kiedy ruch zostanie przełożony na jezdnię zachodnią.

Zmiany w organizacji ruchu obrazują poniższe schematy.

 

Etap II a (Aleja św. Jana Pawła II):

 

Etap II b (Aleja św. Jana Pawła II):

 

Etap III: styczeń 2020 – lipiec 2021

Ostatnim etapem robót budowlanych będzie przebudowa pl. Niepodległości, której realizację zaplanowano w terminie od stycznia do lipca 2021 r.Prace będą obejmowały budowę węzła torowego na pl. Niepodległości z połączeniem nowego odcinka torowiska w al. św. Jana Pawła II oraz przebudowę fragmentów istniejącego torowiska wzdłuż ulic Kraszewskiego i Czerwona Droga.

 

Żródło: Oficjalna strona projektu https://bitcity2.mzk-torun.pl/zmiany-w-organizacji-ruchu